CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG TÒA G1

Thời gian áp dụng: Từ ngày 05/02/2019 đến khi có chính sách bán hàng mới thay thế

℘ Dành cho: Khách hàng mua căn hộ tại tòa G1 – dự án Le Grand Jardin

Miễn phí dịch vụ quản lý và vận hành nhà chung cư trong 01 năm đầu

KH mua CH được tặng phí dịch vụ quả lý vận hành nhà chung cư trong 01 năm đầu (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: Trông xe, điện, nước, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…) kể từ ngày nhận bàn giao nhà. Từ năm thứ 02 trở đi KH sẽ nộp mức phí theo thông báo của Ban quản lý.

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN

(Giá bán CH)

THỜI HẠN
TRƯỚC KHI KÝ HĐMB
Đặt cọc 100.000.000 đồng/căn Ngay khi ký TTĐC

Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và được xác định là ngày KH đóng đủ 100.000.000 đồng/căn

KÝ HĐMB
Thanh toán lần 1 20% giá bán CH( bao gồm VAT).

Toàn bộ số tiền đã đóng trước khi ký HĐMB được khấu trừ vào lần thanh toán này

Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC. Ngày ký HĐMB là ngày KH thanh toán đủ 20% giá bán CH (bao gồm VAT) và trong mọi trường hợp không chậm hơn ngày theo thông báo của CĐT.
Thanh toán lần 2 10% giá bán CH (bao gồm VAT) Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Thanh toán lần 3 20% giá bán CH (bao gồm VAT) Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Thanh toán lần 4 20% giá bán CH (bao gồm VAT) Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Thanh toán lần 5 25% giá bán CH (bao gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% giá bán CH Khi nhận bàn giao CH theo thông báo từ Chủ đầu tư, dự kiến Qúy III/2020
Thanh toán lần 6 5% giá bán CH (bao gồm VAT) Khi chủ đầu tư thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

(*) Lưu ý: Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng và ngày nghỉ, ngày lễ/tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ/tết.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Chủ đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ lãi suất (HTLS) cho KH tại các ngân hàng do chủ đầu tư chỉ định với nội dung cụ thể như sau:

a) Chính sách hỗ trợ

Tiến độ thanh toán Chi tiết
Tỷ lệ khoản vay đượchỗ trợ lãi suất Lên tới 65% giá trị CH (bao gồm VAT và không bao gồm KPBT)
Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS) a)      0%/tháng trong thời gian HTLS

b)      Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của ngân hàng

Thời gian HTLS Lên tới 15 tháng nhưng không muộn hơn ngày 10/05/2020
Ân hạn trả nợ gốc KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS
Phí trả nợ trước hạn (trong và sau thời gian HTLS) Áp dụng theo quy định của ngân hàng

(*) Áp dụng đối với KH là cá nhân đưng tên trong HĐMB. KH là doanh nghiệp được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất với mức tối đa bằng lãi suất hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất vượt mức hộ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho ngân hàng.

Tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp chủ đầu tư chỉ định HTLS nêu trên đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của ngân hàng do chủ đầu chỉ định.

b) NH giải ngân theo tiến độ thanh toán như sau:

Tiến độ thanh toán Tỷ lệ thanh toán
Khách hàng Ngân hàng
TRƯỚC KÝ HĐMB
Đặt cọc – Ký TTĐC 100.000.000 đồng/căn  
KÝ HĐMB    
Lần 1 – Ký HĐMB

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký HĐMB

20% giá bán căn hộ (bao gồm VAT). Đã bao gồm toàn bộ số tiền đóng trước ký HĐMB  
Lần 2

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB

10% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)  
Lần 3

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

  65% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)
Lần 4:

Theo thông báo nhận bàn giao nhà, DK Qúy III/2020

100% KPBT + VAT của 5% giá bán căn hộ  
Lần 5:

Khi CĐT thông báo bàn giao GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5% giá bán CH (chưa gồm VAT)  

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CỦA CĐT DÀNH CHO KH KHÔNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HTLS

Khách hàng không tham gia chương trình HTLS, thanh toán theo tiến độ thông thường sẽ được chiết khấu 4% vào giá bán CH (chưa bao gồm VAT, KPBT)

ƯU ĐÃI LÃI SUẤT TRẢ TRƯỚC VỚI CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRƯỚC HẠN

a) KH có nhu cầu thanh toán sớm 95% giá bán căn hộ (bao gồm VAT) bằng vốn tự có tại thời điểm ký HĐMB được hưởng lãi suất chiết khấu 9.5% trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán căn hộ (bao gồm VAT và KPBT).

b) KH thanh toán trước hạn từng lần bằng vốn tự có được hưởng lãi suất chiết khấu 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán căn hộ (bao gồm VAT và KPBT)

ƯU ĐÃI GÓI “KHÔNG GIAN SÁNG TẠO”

Đối với KH mua căn hộ thuộc các mã căn số 02, 03, 07, 08 của tòa G1: KH sẽ nhận bàn giao theo tiêu chuẩn bàn giao thô và được chiết khấu 3.000.000 VNĐ/m2 thông thủy vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT)

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG TÒA G2

Thời gian áp dụng: Từ ngày 05/02/2019 đến khi có chính sách bán hàng mới thay thế

℘ Dành cho: Khách hàng mua căn hộ tại tòa G2 – dự án Le Grand Jardin

Miễn phí dịch vụ quản lý và vận hành nhà chung cư trong 01 năm đầu

KH mua CH được tặng phí dịch vụ quả lý vận hành nhà chung cư trong 01 năm đầu (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: Trông xe, điện, nước, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…) kể từ ngày nhận bàn giao nhà. Từ năm thứ 02 trở đi KH sẽ nộp mức phí theo thông báo của Ban quản lý.

Quà tặng đầu xuân: KH mua CH được tặng 01 cây vàng ẠC 9999. KH được nhận quà tặng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán (HĐMB).

Áp dụng cho 30 căn đầu tiên ký Thỏa thuận đặt dịc (TTĐC) và/hoặc HĐMB.

(*) Lưu ý:

i. Phương thức và điều kiện sử dụng chương trình ưu đãi nếu trên được thực hiện theo quy định của bên bán hoặc bên cung cấp dịch vụ.

ii. KH mua CH được hiểu là KH hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trước khi ký HĐMB theo tiến độ dưới đây và ký TTĐC; và/hoặc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lần 1 – khi ký HĐMB theo tiến độ dưới đây và ký HĐMB.

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ

TỶ LỆ THANH TOÁN

(Giá bán CH)

THỜI HẠN

TRƯỚC KHI KÝ HĐMB

Đặt cọc

100.000.000 đồng/căn

Ngay khi ký TTĐC

Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và được xác định là ngày KH đóng đủ 100.000.000 đồng/căn

KÝ HĐMB

Thanh toán lần 1

10% giá bán CH( bao gồm VAT).

Toàn bộ số tiền đã đóng trước khi ký HĐMB được khấu trừ vào lần thanh toán này

Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC. Ngày ký HĐMB là ngày KH thanh toán đủ 10% giá bán CH (bao gồm VAT) và trong mọi trường hợp không chậm hơn ngày theo thông báo của CĐT.

Thanh toán lần 2

10% giá bán CH (bao gồm VAT)

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Thanh toán lần 3

10% giá bán CH (bao gồm VAT)

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Thanh toán lần 4

10% giá bán CH (bao gồm VAT)

Ngày 20/07/2020

Thanh toán lần 5

10% giá bán CH (bao gồm VAT)

Ngày 20/08/2020

Thanh toán lần 6

10% giá bán CH (bao gồm VAT)

Ngày 20/09/2020

Thanh toán lần 7

10% giá bán CH (bao gồm VAT)

Ngày 20/10/2020

Thanh toán lần 8

25% giá bán CH (bao gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% giá bán CH

Khi nhận bàn giao CH theo thông báo từ Chủ đầu tư, dự kiến Qúy IV/2020

Thanh toán lần 9

5% giá bán CH (bao gồm VAT)

Khi chủ đầu tư thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

(*) Lưu ý: Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng và ngày nghỉ, ngày lễ/tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ/tết.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Chủ đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ lãi suất (HTLS) cho KH tại các ngân hàng do chủ đầu tư chỉ định với nội dung cụ thể như sau:

a) Chính sách hỗ trợ

Tiến độ thanh toán Chi tiết
Tỷ lệ khoản vay được hỗ trợ lãi suất Lên tới 65% giá trị CH (bao gồm VAT và không bao gồm KPBT)
Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS) a)      0%/tháng trong thời gian HTLS

b)      Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của ngân hàng

Thời gian HTLS Lên tới 15 tháng nhưng không muộn hơn ngày 10/07/2020
Ân hạn trả nợ gốc KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS
Phí trả nợ trước hạn (trong và sau thời gian HTLS) Áp dụng theo quy định của ngân hàng

(*) Áp dụng đối với KH là cá nhân đưng tên trong HĐMB. KH là doanh nghiệp được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất với mức tối đa bằng lãi suất hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất vượt mức hộ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho ngân hàng.

Tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp chủ đầu tư chỉ định HTLS nêu trên đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của ngân hàng do chủ đầu chỉ định.

b) NH giải ngân theo tiến độ thanh toán như sau:

 

Tiến độ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán

Khách hàng

Ngân hàng

TRƯỚC KÝ HĐMB

Đặt cọc – Ký TTĐC

100.000.000 đồng/căn

 

KÝ HĐMB

 

 

Lần 1 – Ký HĐMB

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký HĐMB

10% giá bán căn hộ (bao gồm VAT). Đã bao gồm toàn bộ số tiền đóng trước ký HĐMB

 

Lần 2

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

10% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)

 

Lần 3

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB

10% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)

 

Lần 4

Trong vòng 70 ngày kể từ ngày ký HĐMB nhưng không muộn hơn 20/07/2020

 

65% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)

Lần 5

Theo thông báo nhận bàn giao nhà, DK Qúy IV/2020

100% KPBT + VAT của 5% giá bán căn hộ

 

Lần 6

Khi CĐT thông báo bàn giao GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5% giá bán CH (chưa gồm VAT)

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CỦA CĐT DÀNH CHO KH KHÔNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HTLS

Khách hàng không tham gia chương trình HTLS, thanh toán theo tiến độ thông thường sẽ được chiết khấu 4% vào giá bán CH (chưa bao gồm VAT, KPBT)

ƯU ĐÃI LÃI SUẤT TRẢ TRƯỚC VỚI CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRƯỚC HẠN

a) KH có nhu cầu thanh toán sớm 95% giá bán căn hộ (bao gồm VAT) bằng vốn tự có tại thời điểm ký HĐMB được hưởng lãi suất chiết khấu 9.5% trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán căn hộ (bao gồm VAT và KPBT).

b) KH thanh toán trước hạn từng lần bằng vốn tự có được hưởng lãi suất chiết khấu 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán căn hộ (bao gồm VAT và KPBT)

ƯU ĐÃI GÓI “KHÔNG GIAN SÁNG TẠO”

Đối với KH mua căn hộ thuộc các mã căn số 03, 04, 08, 09 của tòa G2: KH sẽ nhận bàn giao theo tiêu chuẩn bàn giao thô và được chiết khấu 3.000.000 VNĐ/m2 thông thủy vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT)