Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/12/2019 đến khi có chính sách bán hàng mới thay thế

℘ Dành cho: Khách hàng mua căn hộ tại tòa G4 và tòa G5  – dự án Le Grand Jardin

Miễn phí dịch vụ quản lý và vận hành nhà chung cư trong 01 năm đầu

KH mua CH được tặng phí dịch vụ quả lý vận hành nhà chung cư trong 01 năm đầu (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: Trông xe, điện, nước, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…) kể từ ngày nhận bàn giao nhà. Từ năm thứ 02 trở đi KH sẽ nộp mức phí theo thông báo của Ban quản lý.

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN

(Giá bán CH)

THỜI HẠN
TRƯỚC KHI KÝ HĐMB
Đặt cọc 100.000.000 đồng/căn Ngay khi ký TTĐC

Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và được xác định là ngày KH đóng đủ 100.000.000 đồng/căn

KÝ HĐMB
Thanh toán lần 1 10% giá bán CH( bao gồm VAT).

Toàn bộ số tiền đã đóng trước khi ký HĐMB được khấu trừ vào lần thanh toán này

Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC. Ngày ký HĐMB là ngày KH thanh toán đủ 10% giá bán CH (bao gồm VAT) và trong mọi trường hợp không chậm hơn ngày theo thông báo của CĐT.
Thanh toán lần 2 10% giá bán CH (bao gồm VAT) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Thanh toán lần 3 5% giá bán CH (bao gồm VAT) Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Thanh toán lần 4 5% giá bán CH (bao gồm VAT) Ngày 20/04/2020
Thanh toán lần 5 5% giá bán CH (bao gồm VAT)  Ngày 20/05/2020
Thanh toán lần 6 5% giá bán CH (bao gồm VAT)  Ngày 20/06/2020
Thanh toán lần 7 5% giá bán CH (bao gồm VAT)  Ngày 20/07/2020
Thanh toán lần 8 5% giá bán CH (bao gồm VAT)  Ngày 20/08/2020
Thanh toán lần 9 5% giá bán CH (bao gồm VAT)  Ngày 20/09/2020
Thanh toán lần 10 5% giá bán CH (bao gồm VAT)  Ngày 20/10/2020
Thanh toán lần 11 5% giá bán CH (bao gồm VAT)  Ngày 20/11/2020
Thanh toán lần 12 5% giá bán CH (bao gồm VAT)  Ngày 20/12/2020
Thanh toán lần 4 25% giá bán CH (bao gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% giá bán CH Khi nhận bàn giao CH theo thông báo từ Chủ đầu tư, dự kiến Qúy I/2021
Thanh toán lần 13 5% giá bán CH (bao gồm VAT) Khi chủ đầu tư thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

(*) Lưu ý: Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng và ngày nghỉ, ngày lễ/tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ/tết.

ƯU ĐÃI LÃI SUẤT TRẢ TRƯỚC VỚI CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRƯỚC HẠN

a) KH có nhu cầu thanh toán sớm 95% giá bán căn hộ (bao gồm VAT) bằng vốn tự có tại thời điểm ký HĐMB được hưởng lãi suất chiết khấu 9.5% trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán căn hộ (bao gồm VAT và KPBT).

b) KH thanh toán trước hạn từng lần bằng vốn tự có được hưởng lãi suất chiết khấu 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá bán căn hộ (bao gồm VAT và KPBT)

ƯU ĐÃI GÓI “KHÔNG GIAN SÁNG TẠO”

Đối với KH mua căn hộ thuộc các mã căn số 02, 05 của tòa G4, G5: KH sẽ nhận bàn giao theo tiêu chuẩn bàn giao thô và được chiết khấu 3.000.000 VNĐ/m2 thông thủy vào giá bán CH (bao gồm VAT và KPBT)